Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Rm _forsidebld _01

Vi er ikke Danmarks bedste konsulent-og kursusvirksomhed…

... i ret meget andet end projekt-, program- og porteføljeledelse, forandringsledelse og risikostyring.

 

Vi har ikke en målsætning om at være et bredt konsulenthus, men fokuserer i stedet på at være Danmarks bedste og mest innovative konsulenthus inden for projekt-, program- og porteføljeledelse, som vi kalder de 3 P'er. Herudover er vi ligeledes specialister i risikostyring og forandringsledelse, uanset om det er inden for de 3 P'er eller mere bredt i organisationen - lige fra det operationelle til det strategiske niveau.

Vores målsætning er at klæde vores kunder på til at drive effektiv projekt-, program-, og porteføljeledelse samt risikostyring, således at effektiviseringsgevinsterne ikke blot er tal i en rapport, men realiseres og skaber reel værdi.

Vi kan tale alle niveauer

Vi sikrer forankring på alle niveauer - fra topledelsen til den enkelte medarbejder - og vi gør det med succes!

Vores ekspertise inden for de 3 P'er spænder bredt fra uddannelser med certificeringer inden for PRINCE2®-projektledelse, MSP®-programledelse, MoP®-porteføljeledelse samt M_o_R®-risikostyring til at rådgive ledelse inden for eksempelvis kommunikation, NLP-ledelse og coaching, forandringsledelse samt andre vigtige ledelsesmæssige redskaber.

Vi er på forkant med internationale certificeringer

Vi mener det alvorligt, når vi vil være det mest specialiserede 3P-konsulenthus. Rovsing Management A/S var dét konsulenthus, der hentede PRINCE2® til Danmark i 2002.

Siden har vi certificeret over halvdelen af alle PRINCE2®-certificerede i Danmark. Senest var vi i 2011 det første konsulenthus til at afholde porteføljestyringskurser i Danmark og står i dag for ca. 70 % af de afholdte porteføljestyringskurser. Det bliver til mange kursister, og alene i 2012 certificerede vi over 1.500 kursister i PRINCE2®, MoP®, MSP® og M_o_R®.

Endeligt har Rovsing Management som de første i Danmark netop hentet Change Management-certificeringen til landet.

Rådgivning til både offentlige og private kunder

Vi rådgiver i og implementerer metoderne hos en stor del af de største private og offentlige virksomheder og sikrer en høj effekt af investeringerne, store som små. Derudover har vi projekt- og programledelseskonsulenter fra junior- til seniorniveau og kan bistå ved alle typer projekter.

Vi glæder os til også at give dig en god oplevelse med Rovsing Management!

 RMA_billede _add _v 04

Rovsing Management A/S
Øster Allé 48-50
2100 København Ø | Danmark

Telefon | +45 3630 4454
post@rovsingmanagement.dk
Om Rovsing Management A/S
Rettigheder og ATO